Norges Astma- og Allergiforbundet

Identitetsdesign

Utvikling logo, profilprogram og markedsmateriell

Astma- og allergiforbundet er en interesseorganisasjon som arbeider for at antall mennesker som utvikler astma- og allergisykdommer holdes så lavt som muIig. I anledning sitt jubileum fikk FDG i oppdrag og designe ny visuell identitet for hele organisasjonen med10 regioner i tillegg til vel 80 lokalforeninger. En kompleks jobb har matrialisert seg til et komplett identitetsprogram med profilhåndbok, regionhåndbok og egen merkehåndbok.