Brosjyre og trykksaker for Norsk Gassnett

Brosjyre og trykksaker for Norsk Gassnett

Komplett redesign av alt profileringsmateriell for Norsk Gassnett. Blant annet informasjonsbrosjyre, varslingsplan, omslagsmapper, konvolutter m.m.

Flere prosjekter innen grafisk design