Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund

Astma- og allergiforbundet er en interesseorganisasjon som arbeider for at antall mennesker som utvikler astma- og allergisykdommer holdes så lavt som muIig. En kompleks jobb har matrialisert seg til et komplett identitetsprogram med profilhåndbok, regionhåndbok og egen merkehåndbok.

Flere identitetsprosjekter