DM kampanje, brosjyrer og annonsemateriell

Grafisk design

 

Diverse brosjyre, kampanje, profil materiell
Innsamlingskampanje for Geilomo Barnesykehus på oppdrag fra Astma- og Allergiforbundet.
Inneklima kampanje i Oslos barnehager
Annonse kampanje – høyskoler og universitet