Scuola d’italiano - Den Italienske Skolen i Bygdøy Allé

Identitetsdesign

Vi fikk i oppdrag og lage ny logo og visuell identitet for Den Italienske skolen i Bygdøy Allé som har språk og reiseopplevelser som primærtjenester. Det var viktig at logo/symbol kunne assosieres til både reiser og språk. Logo og ny visuell identitet på nytt brosjyremateriell.