Scuola d’italiano – Den Italienske Skolen i Bygdøy Allé

Scuola d’italiano – Den Italienske Skolen i Bygdøy Allé

Vi fikk i oppdrag å lage ny logo og visuell identitet for Den Italienske skolen i Bygdøy Allé som har språk og reiseopplevelser som primærtjenester. Det var viktig at logo/symbol kunne assosieres til både reiser og språk. Logo og ny visuell identitet på nytt brosjyremateriell.

Flere identitetsprosjekter