Med ulike digitale verktøy og analysemetoder spisset gjennom mange år, utarbeider vi en digital strategi som gir resultater

I denne fasen kombinerer vi strategi, design og digitale løsninger for å lage et solid digitalt fundament for din bedrift.

Er din bedrifts synlighet god nok i digitale kanaler? I hvilke kanaler treffer dere målgruppene deres best? Med bakgrunn i resultater og informasjon om bedriften utvikler vi en digital markedsføringsstrategi som virker – og som kan dokumenteres. På denne måten vil dere kunne bruke markedsføringsbudsjettet der hvor det gir mest salg.

Med fokus på å skape en helhetlig digital strategi

Vi hjelper din virksomhet i gang med planer og tiltak som garantert vil gi positive effekter. Dette kan f.eks. dreie seg om forbedring av interne rutiner for innholdsarbeid i ulike kanaler, eller forbedring av digital synlighet gjennom såkalt «smart annonsering». Dere kan også bruke oss til å utarbeide kanalstrategi og planer for digital annonsering (les mer om dette her). Nedenfor finner du noen utvalgte referanseprosjekter.